Förnybar energi ökade hela 167 GW 2017!

Det går faktiskt åt rätt håll!

IRENA publicerade sin rapport för förnybar kapacitet statistik 2018 i slutet av förra veckan, den mest omfattande och aktuella analysen av den samlade globala förnybara energin.

 

Den årliga tillväxten för förnybar energi ligger nu på cirka 8,3%, vilket också är den genomsnittliga tillväxten under de senaste 7 åren och representerar en stabil statistiskt säker tillväxt över hela världen.

Läs mer om IRENA. Här är deras nyhetsportal

https://cleantechnica.com/2018/04/09/global-renewable-energy-generation-increased-167-gigawatts-in-2017-reached-2179-gigawatts/