Energimyndigheten: Nationell plan för vattenkraften viktig

Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan olika intressen

© Håkan Öqvist, HO-Form.se

Den 12 april överlämnade regeringen en proposition om vattenmiljö och vattenkraft till riksdagen, i enlighet med den politiska energiöverenskommelsen från 2016. Förslaget är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2019. En viktig uppgift i lagförslaget är framtagandet av en nationell plan för omprövning av vattenkraften.

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/nationell-plan-for-vattenkraften-viktig-for-att-skapa-balans-mellan-olika-intressen/