Energimyndigheten, Nya utlysningar!

Nya projekt ska bidra till negativa utsläpp av växthusgaser

Energimyndigheten har beslutat att finansiera sju projekt som på sikt ska bidra till negativa utsläpp. Bland projekten finns till exempel en testanläggning på ett kraftvärmeverk och en genomförbarhetsstudie inom skogsindustrin.

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/nya-projekt-ska-bidra-till-negativa-utslapp-av-vaxthusgaser/