Vattenfall om priskritiken: ”Ska investera varje krona”

Via Omni.se: Enligt siffror från Energimarknadsinspektionen har Vattenfalls investeringar hittills motiverat en prishöjning med en procent per år, samtidigt som priserna har höjts i genomsnitt sju-åtta procent per år de senaste åren. Det förklarar Hall med att investeringarna ännu inte har gjorts och därför inte syns i bolagets redovisning.

”– Poängen är att vi har tagit ut en prishöjning för att kunna investera. […] Men de syns ju inte historiskt, för de ligger ju i framtiden efter de här prishöjningarna, säger han”.

”Vi har nog inte sett en sådan märklig motivering tidigare”! – Admin.

http://omni.se/vattenfall-om-priskritiken-ska-investera-varje-krona/a/G1eKzV