Februarikylan pressade upp elpriset!

El är en färskvara. När vi betalar för el är det situationen här och nu, just i denna stund, som är avgörande. Ovanligt låga temperaturer och ovanligt lite nederbörd har gett ovanligt höga elpriser i februari. Vindkraften har också varit svag under februari, något som fått större betydelse efter senare års massiva vindkraftsutbyggnader.

”Jämfört med de sista fem milda och blöta åren är årets februaripris hela 31 procent högre”.

http://www.energinyheter.se/20180306/19363/februarikylan-pressade-elpriset-i-norden