”Immuna” områden på Antarktis har börjat smälta

Isen på Antarktis smälter i dag sex gånger snabbare än för 40 år sedan, visar ny forskning som presenteras i den amerikanska vetenskapstidsskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, rapporterar AFP.

Studien visar också att även områden på östra Antarktis som tidigare har betraktats som ”immuna” mot avsmältning har börjat påverkas. Avsmältningen har fått havsytan att stiga 1,4 centimeter sedan 1979.

– I takt med att istäcket på Antarktis smälter kan vi räkna med höjningar av havsytan med flera meter de kommande århundradena, säger Eric Rignot, en av forskarna bakom rapporten.

https://omni.se/immuna-omraden-pa-antarktis-har-borjat-smalta/a/ngoV9a

24 januari: VUEF och Kungsleden inbjuder till topp-intressant evenemang!

Välkommen att lyssna på Biljana Persson, VD för Kungsleden.
Du får svar på frågan, är Kungsleden en bra investering för den som vill kombinera hållbar utveckling med bra ekonomi?

Tid: 24 januari 2019, kl 13.30 – 15.00
Plats: Aros Congress Center – Västerås


Biljana tar med oss på en historisk resa, en berättelse om hur hon styrt upp Kungsleden till att bli ett av Sveriges framgångsrikaste
fastighetsbolag som satsar stenhårt på hållbarhet.

Anmälan till VUEF, Gunnar Öberg sms 070-714 22 62
E-post gunnaroberg@bredband2.com


Begränsat antal platser

Biokol: Klimatpositiv energi

För alla de som ämnar att sänka sina koldioxidutsläpp och fånga in den för lagring kan kolla in denna artikel. Ett av flera sätt klara oss ur klimathotet.

Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) kommer kraftiga utsläppsminskningar inte vara tillräckligt för att hålla den globala uppvärmningen i schack utan det kommer även krävas andra åtgärder för att minska mängden växthusgaser i atmosfären. Panelen föreslår en dryg handfull metoder för att absorbera koldioxid – en av dessa är framställning av biokol.

VUEF finns också på Facebook

En annan metod är Direct Air Capture (DAC), det vill säga koldioxidinfångning direkt från luften, vilket Fastighetsnytt skrev om i förra numret. Ytterligare en metod är att helt enkelt plantera träd, vilket skulle vara det enklaste om det fanns obegränsat med mark. Människor har dock tagit stora ytor i anspråk till andra ändamål, exempelvis till odlingar för att mätta 7,7 miljarder magar. Läs mer i länken nedan:

Föreläsning: Johan Ehrenberg

Södermanlands Energiförening inbjuder till föreläsning av: Opinionsbildaren, journalisten, författaren, företagaren och grundaren av ETC, Johan Ehrenberg.

Han är ute på turné med sin nya bok ”Hoppet – bara du kan rädda världen”.
Ehrenberg fick Södermanlands Energiförenings pris 2018 och vi är glada att i samarbete med Studiefrämjandet och Eskilstuna kommun kunna engagera honom för ett möte på vår ort.

När: Onsdagen den 23 januari 2019 kl 18:30
Var: Mälardalens högskola, ingång från korsningen Smedjegatan – Bruksgatan, Eskilstuna – Fri entré.
Adress: Smedjegatan 41, 632 20 Eskilstuna

VUEF finns också på Facebook

Med vänlig hälsning,

Södermanlands Energiförening

Tord Dahlén

Länk till beskrivning av boken och förlaget:
https://www.leopardforlag.se/bok/hoppet-en-bok-om-hur-enkelt-du-raddar-varlden/

Solenergins allt lägre pris kommer på sikt att tvinga alla kolförespråkare på knä

Solenergin konkurrerar ut oljan, kolet och kärnkraften, skriver Ingemar Andersson, konsult i förnyelsebar energi – i ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad

I de stora solelsparkerna i världen ligger nu priset under 20 öre per kWh. Inget talar för att priset nått sin bottennivå. De länder som har fossila tillgångar som gas, kol och olja kommer att få en bekymmersam omställning.

De internationella konflikthärdar som funnits kring kol och olja försvinner. Tidigare talade man om att oljan skulle ta slut. Nu är det inte särskilt troligt, istället kommer människor att sluta köpa fossila bränslen eftersom annat är billigare och det går i linje med ländernas omställning till en bättre miljö.

Just nu och förmodligen många år framåt är användning av kisel ledande när det gäller solceller. Sedan oljekrisen på 1970-talet har i princip varje universitet haft ambitiösa forskningsprogram för att hitta effektivare energilösningar. Nu berättar många universitet om forskningsrön som pekar på 10–30-procentig bättre effektivitet och 20–40 procent lägre pris jämfört med de solceller som finns idag.

Prisfallet är fantastiska nyheter för alla, men kanske framför allt för de två miljarder människor som inte har tillgång till elström överhuvudtaget. Till ett överkomligt pris förändrar elektriciteten deras vardag. De slipper gå flera mil för att hitta vatten, leta efter ved och ladda sina mobiler. Dieselaggregatens buller och utsläpp, fotogenlampans skadliga os, ersätts med ren, billig, förnybar energi. Det bästa bistånd västvärlden kan ge just nu är elektrifiering med hjälp av solen.

Kina stänger idag kolkraftverk i stor omfattning mest på grund av luftföroreningar, men samtidigt bygger landet nya kolkraftverk i andra områden. I många länder är kol den viktigaste energikällan, många människor har jobb i kolindustrin och politiker har svårt att ta beslut om avveckling av kolkraft. Men solenergins allt lägre pris kommer på sikt att tvinga alla kolförespråkare på knä.

Sverige är inte mörkt och kallt, här skulle solen kunna stå för 10-20 procent av elproduktionen. Men då behövs ett nytt skatteavdrag, bättre kunskap och enklare regler för att underlätta utbyggnaden.

Ingemar Andersson

Ingemar Andersson är konsult i förnyelsebar energi.

https://www.hd.se/2019-01-01/solenergins-allt-lagre-pris-kommer-pa-sikt-att-tvinga-alla-kolforesprakare-pa-kna


24 miljoner jobb kan skapas om klimatavtalet följs

En snabb omställning till ”rena” energislag skulle inte radera ut alla arbetstillfällen som President Trump envist har påstått. Men enligt en studie: Does climate action destroy jobs? – Är dennes farhågor ogrundade, speciellt om man ser det över en längre tidsperiod.

“Our findings show that if we take action to limit climate change, we will have more jobs by 2030 than by not doing anything,” said Guillermo Montt, author of the study and a senior economist in the research department of the International Labor Office, a special UN agency that focuses on labor issues. “More jobs will be created than those that are lost, so the economy and countries as a whole stand to gain.”

https://www.cnbc.com/2017/10/24/us-to-add-11-point-5-million-jobs-in-next-decade-due-to-health-care-bls.html

Städer borde välkomna elcykeln! Bra för hälsa, luft och trafiken

Elcyklar är redan här, elmoped och el-sparkcyklar. Hur kan länder och städer ställa upp för att möta dem i stadsplanering och trafikmiljö?

En artikel från CleanTecnicha sätter fingret på hela den globala utvecklingen och visar på olika åtgärder i en artikelserie.

Region Jämtland Härjedalen satsar. På solceller, laddbara bilar och 200 laddstationer

Länk till artikel via Mitt-media

Region Jämtland Härjedalen har länge haft höga ambitioner och arbetar hårt för att få ut information till invånarna så att de kan ställa om sina egna klimatval för en förnybar framtid.

Möjligen skulle man önska också att incitamenten för att skaffa el-fordon även kan passa de medborgare som inte har möjlighet idag att köpa elbil. Trots den extra peng man får -60.000 kr så ligger ribban för högt. – Kommentar, admin

Ladda bilen på natten hemma, så åker du i fulladdad bil till jobbet på morgonen. Så kommer troligtvis vårt beteendemönster se ut med elbil. 80-85% av laddningen sköts hemma. Samfälligheten Kardusen på Remonthagen ligger steget före och har installerat laddboxar redan innan de har särskilt många elbilsägare. Se mer via Energi och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen, länets näringsliv och andra aktörer  jobbar gemensamt för att öka installationer av laddstationer, solceller och antalet laddbara bilar i länet. Vårt mål är att det senast 2018 ska finnas minst 63.000 m2 solceller,2.500 laddbara bilar och 200 publika laddstationer.  Vi arrangerar vi informationsaktiviteter, erbjuder kostnadsfri rådgivning och nätverksarbete. Vi lyfter också fram goda exempel. Eva Rappe femdubblar under 2018 sin solcellsanläggning som hon byggde 2014. Samfälligheten Kardusen vill underlätta för de boende att övergå till en laddbar till därför har de valt att erbjuda möjligheten till laddboxar i sina garage.

Alla vill ha, elbil nu!

Vi kan nu i rask takt räkna in flera koncept och färdiga elbils-planer från de traditionella fordons-tillverkarna då dessa tvingats inse eller redan insett att el-fordon är här för att stanna.
Nu kommer äntligen ett stort antal lanseringar av både koncept-förslag och produktions-klara bilar. 

Men hur kommer det sig att bilindustrin är så långt efter? Redan under nittio-talet lanserades närapå samtidigt, General Motors GM Ev1 och Peugeot 106 Electrique – ingen av dessa blev någon större framgång på grund av teknologiska hinder och batterikapacitet. Stort motstånd från flera håll och oljebranschen gjorde det alltför olönsamt.

Nu vänder dock trenden, ”Fördel elbil”.

Det är till stora delar innovativa företag med nytt kreativt tänkande utanför traditionellt givna ramar som tex TESLA, vilka gjort att det går producera el-fordon i större skala. De traditionella bil-företagen såg TESLA som en verkligt farlig uppstickare. De såg inte att teknologiska framsteg faktiskt erbjuder både innovativt tänkande, lösningar och oväntade, oanade möjligheter.

Det gick ju som bekant så långt att vissa av fossil-bils-producenterna försökte motarbeta VARJE form av lagstiftning lokalt, i storstäder, EU och resten av världen. ”Dieselgate” blev verkligen en rejäl smäll för flera av dem. VW koncernen har idag miljontals osålda diesel-bilar över hela världen till följd.
Resultatet blev istället att de ligger långt efter de företag som vågat sticka ut och utveckla de lösningar som till sist ändå kommer till gagn just för vårt klimat hur de än kämpar emot.
Det är iofs. inte så konstigt, de såg sig vara bäst på att fortsätta utveckla beprövad teknik och såg det som en fara slå sönder beprövade marknadsföringskanaler, säljkanaler, distribitörsnät, underleverantörer, service-led etc.

Service, både tillgång och bekymmer

Traditionella serviceled har haft många fördelar för biltillverkarna, även för underleverantörerna. Men med olika mjukvaror baserade på olika datorer för flera special-komponenter i traditionella fordon blir det mycket komplicerade och dyrare arbeten hos serviceverkstäderna.
Elbilar har inte alls samma behov av service då antalet komponenter är kraftigt reducerade i en elbil, -80%. Mjukvaran uppdateras precis som i Apple iPhone. Gratis och på ett ögonblick, eller när ägaren så önskar. Man kan till och med ge helt andra tjänster som tidigare var helt omöjliga föreställa sig för fordon.

Redan nu sjunker vissa fossil-märken en aning i försäljning då köparna på grund av hårdare avgasregler och skatter runt om i EU väljer att avvakta och just hellre skulle vilja lägga pengarna på elbil så fort de är leveransklara. Elbilens fördelar gör att den verkligen är ett bättre alternativ före en Plug-in hybrid eller bensinbil.

Ett intressant tips är att studera denna helt nya site där du kan räkna ut verkliga kostnaderna jämfört med olika finansierings-lösningar.  Dessutom jämföra totalkostnadskalkyler mellan olika bilar (inte bara Teslor). Se hur mycket man sparar på elbil: www.teslakalkylen.com

”Varför har det dröjt så länge då”?

Batterileverantörerna har varit medvetna om  att efterfrågan skulle öka under lång tid. De bekymmer de ställts inför är, tillgång till råvaror och finansiering av större projekt, typ Northvolt’s projekt tar tid. Nu när efterfrågan har brutit igenom konsumentens medvetande, i form av de allt tydligare klimatförändringarna har efterfrågan från fordons-tillverkarna och förstås oss kunder exploderat. En katapult-effekt de är tagna på sängen av.

Viktigt att tänka för köparen: Det bör finnas laddnätverk utbyggt. Idag är det endast TESLA som har komplett laddnätverk (Distance charging) över hela EU, och världen! De tyska tillverkarna med bla. Porsche, VW, BMW och Mercedes har planer på en gemensam satsning i EU via bland andra Ionity’s laddstationer.
Men tyvärr är det långtifrån utbyggt och Porsche satsar själva hårt på ett eget laddnätverk liknande TESLA’s.
I Sverige har vi numer flera leverantörer som erbjuder distans-laddning och det sker en kraftig utbyggnad. Vi får återkomma kring detta i ett annat inlägg framöver.

Av Håkan Öqvist Uppdaterad 18-12-21

Artikel av AUTOCAR: The 10 best electric cars: https://www.autocar.co.uk/car-news/best-cars/top-10-best-electric-cars

Vilka ”rena” elbilar kan vi då räkna med?
– Inom den närmaste tiden?

AUDI E-tron SVERIGE: https://allatjanstebilar.nyteknik.se/tjanstebilar/artiklar/2018/december/test-audi-e-tron-mer-tradition-an-sensation

Audi E-tron GT: 2020 Drivlina Porsche Taycan. https://www.autoexpress.co.uk/audi/e-tron/105505/new-audi-e-tron-gt-concept-review

BMW i3, BMW i4, BMW i5, BMW IX3 Electric https://www.bmw.se/

Byton EV SUV: 2019 http://www.autocarpro.in/

BYD  Kina  BYD e6

Farady future: 20XX? https://sv.wikipedia.org/wiki/Faraday_Future

Ford, Mustang Ev? 2022 https://auto.ndtv.com

HONDA Urban Ev 2019?: https://teknikensvarld.se/honda-urban-ev-hyllade-elbilen-fangad-ute-i-det-fria/

HUNDAI Ionic electric, HUNDAI KONA electric Nu i SVERIGE https://www.hyundai.se/bilar/kona

Jaguar I-pace SVERIGE: https://www.jaguar.se/

Kia Soul – NIRO EV: https://www.kia.com/se/

Kia eNiro: SVERIGE https://www.nextgreencar.com

Mini E: Detaljer är oklara men ryktas lanseras 2020

NEVS eller SAAB 9-3: https://www.expressen.se/motor/bilnyheter/chefen-om-kopet-av-saab-angrat-mig-manga-ganger/

NIO ES6 https://electrek.co/2018/12/16/nio-es6-electric-suv/

NISSAN Leaf 40 kWh 2018 – NISSAN Leaf 60 kWh 2019. https://www.nissan.se/fordon/fordon-utbud/leaf/priser-specifikationer

Porsche Taycan: 2019, laddnätverk liknande Tesla’s planerat. https://newsroom.porsche.com/

Renault Zoe, Renault Zoe R110 2018 – Renault Twizy, SVERIGE: https://www.renault.se/bilar/personbilar/
https://www.autocar.co.uk/car-review/

Rimac C_Two: 2018/19 http://www.rimac-automobili.com/en/

Rivian 2019: https://en.wikipedia.org/wiki/Rivian
https://products.rivian.com

Skoda Vision E: 2020 https://www.mestmotor.se/recharge/

Sono Motors – Sono Sion: 2019 https://sonomotors.com

Tesla Model 3, SVERIGE –  Beställningsbar! http://teslaclubsweden.se/information/model-3/

Tesla Model S – Model X – (Model Y, 2020?) https://www.tesla.com/sv_SE/

VW e-Golf  – VW e-up, VW I.D. 2020, VW I.D. Cross, VW I.D. Buzz:
Från 2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_I.D.

VOLVO XC40 Electric: 2019? https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2018-volvo-xc40-–-first-sighting-future-audi-q3-rival

Uniti, – 2019. Svensk el-bil under utvecklinghttps://www.uniti.earth

Wikipedia är annars en bra källa att kolla upp för resten av kommande modeller globalt! OBS! Vissa saknas som tex Audi. Här finns ytterligare en lista: https://insideevs.com/hottest-new-electric-cars-coming-in-2019-2020/

Palmoljan – Hur skall vi tänka och tanka?

Många riktar sina blickar mot HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som ett sätt att ersätta fossilt bränsle i transporterna. Men i och med den ökade efterfrågan, och i brist på andra råvaror, har palmoljeprodukter som PFAD ökat explosionsartat i Sverige. År 2017 stod de för 44 % av råvarorna till biodiesel. Vi frågar Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister om vad detta innebär och hur man kan tänka- och tanka. 

Palmoljan – Hur skall vi tänka och tanka?

Via Gröna bilister