VUEF Miljöserie. Ved och biobränsle

Gunnar Öberg tipsar och berättar hur man håller ved torr och demonstrerar sin ved-klyvningsanläggning driven med biobränsle.
Gunnars byggnader har även solceller och återvinningsstation för alla typer av avfall.