Vårflodsrapport: Regn ökade flödena

Maj har gett oss varierade väder med en hel del nederbörd. Under helgen har flödet i både Klarälven och Dalälven ökat, det skriver Fortum, som löpande följer både hur väderprognosen uppdateras och hur mycket regn som faktiskt kommer och uppdaterar därefter tappningsplanerna för Dalälven och Klarälven dagligen.

Nivåerna det handlar om är fortfarande lägre än en normal vårflod, men i exempelvis Västerdalälven kan flödet öka med närmare femtio procent under veckan. För Klarälven visar väderprognosen nu på fyra dagar till med regn och innan tillflödet vänder nedåt igen kan tappningen behöva ökas ytterligare. Hur mycket beror helt på hur mycket regn det kommer.

http://www.energinyheter.se/20190528/21279/varflodsrapport-regn-okade-flodena