Välkommen till konferensen Vindkraft i Västmanland!

Sverige arbetar för målet 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I Energimyndighetens scenarier kommer vindkraft utgöra en stor del av framtidens elproduktion, upp till 90 TWh per år.

Vilka möjligheter har Västmanland för vindkraft? Med nya högre vindkraftverk ökar potentialen samtidigt som det finns andra motstående intressen. Se Program, -pdf