Utvärdering av rörlig solcellspark – Mälardalens Högskola

Kraftpojkarnas jätteanläggning för solel utmed E18 har utvärderats av Mälardalens högskola.

Det har gått tre år sedan Kraftpojkarna färdigställde Nordens största rörliga solcellspark utmed E18 mellan Enköping och Västerås.

Tanken med solcellsparken var att marknadsföra solel och testa tekniken med solföljare i större skala.

Länkar och källa: Omvärldsbevakning.byggtjänst.se

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/utvardering-av-solelproduktion-fran-sveriges-forsta-mw-solcellspark-1.42396

http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.84975!/Menu/general/column-content/attachment/Analys%20av%20elkvaliteten%20i%20Sveriges%20forsta%20MW%20solcellspark%20rev2.pdf