Två stora projekt på gång med olika inriktning

Det händer ofantligt mycket på flera områden inom fossilfri energi.

Här ett Tyskt projekt som ursprungligen kom till av en idé redan 1981. Det är en kombination av att jordbruksmark har potential husera solcellsanläggningar som kan monteras helt enkelt på höjden ovan jordbruksmarken. Ordet som definierats 2011 är: AGRIOVOLTAIC. Så nu vet du det.

Det andra exemplet är att staten NEW YORK satsar stort på en 1500 MW lagringslösning för statens kommande energibehov och för att utveckla energiproduktion med fossilfri energiproduktion.

Fraunhofer Experiments In Chile And Vietnam Prove Value Of Agrophotovoltaic Farming

NY’s Energy Storage Roadmap Set to Achieve Nation-Leading Target Of 1500 MW By 2025 To Combat Climate Change