Svenska företaget Powerswap, automatiskt batteribytessystem för elbilar –

Intressant artikel via Recherge.se där Svenska Powerswap presenterar en lösning för hur batteribyte kan göras på bara tre minuter.

Elbilarna har många fördelar jämfört med fossilbilar, men än så länge går det ändå snabbare att tanka en bensin- eller dieselbil än att ladda en elbil.

Det svenska företaget Powerswap vill ändra på det. De försöker få idén om att kunna byta batteri sin elbil att bli verklighet. Med hjälp av en robot kan batteriet bytas ut mot ett fulladdat på tre minuter.

Powerswaps hemsida finns här: http://powerswap.se

Företagets egen presentation nedan i klippet:

Powerswap’s equity crowdfunding campaign is now live! https://www.fundedbyme.com/sv/campaig…

http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20171108/svenska-foretaget-som-satsar-pa-batteribyte-i-elbilar-pilotforsok-redan-nasta-ar/

Artikel publicerad även i NyTeknik, 2017-11-01 https://www.nyteknik.se/fordon/robot-byter-bilbatteri-redan-nasta-ar-6881012