Styrelsemöte: Måndagen den 17 juni kl 18.00 på Torsvi Hovgården 6 , Enköping.

Styrelseledamöter och suppleanter i Västmanland Upplands Energiförening kallas till styrelsemöte måndagen den 17 juni

18.00  på Torsvi Hovgården 6 , Enköping.

Förhinder ska snarast anmälas till:

VUEF C/o Gunnar Öberg
Torsvi Hovgården 6, 745 99 Enköping
e-post: gunnaroberg@bredband2.com
tel 070-714 22 62