Stora Enso går in i H&M:s och Ikeas trätextilbolag

Cirkulära affärer fungerar:

Stora Enso investerar i Treetotextile som redan har H&M och Ikea på ägarlistan, rapporterar DI Digital. En anläggning där kommersiell produktion kan förberedas ska nu upprättas.

VUEF finns också på Facebook

– Ikea och H&M tyckte därför att det var bra att få med en industriell spelare, säger Markus Mannström, chef för Stora Enso Biomaterials, till sajten.

Ikea, H&M, Stora Enso och Treetotextiles vd Lars Stigsson äger nu en fjärdedel var av bolaget.

https://www.svd.se/stora-enso-gar-in-i-hms-och-ikeas-tratextilbolag/i/senaste?fbclid=IwAR0uRZ6YjbN260e_Fhre2KNYlORYhWKa-5HgDJ79QR4fjaUMr78ia82r-n0