Stopp för Dieselbilar: EU’s utsläppsklasser – Här hittar du vad det innebär

Är min bil miljöbov nu?

Miljöklasser används för att ställa krav på fordons utsläpp. De anger högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar. Personbilar och lätta transportfordon som säljs nya i Sverige måste klara kraven för Euro 6. För nya tunga fordon gäller EuroVI.

I Sverige används europeiska miljöklasser. I andra delar av världen används andra miljöklassregler men det pågår arbete för att harmonisera miljöklasserna och testmetoderna.

Det finns miljöklasser för personbilar, lätta transportfordon och tunga fordon. Inom samma miljöklass ställs olika krav beroende på om det handlar om bensin- eller dieselmotorer. Dieselmotorerna tillåts ofta släppa ut mer kväveoxid (NOX) än bensinmotorerna.

https://www.miljofordon.se/bilar/aer-min-bil-miljoebil/

http://www.bilsvar.se/sv/a-o1/Utslappsklass/

https://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php#stds