Staten New York fördelar gratis solcellsanläggningar till 10.000 invånare!

Initiativet är till för låginkomstagare att ge möjlighet till förnybar energi. Både för husägare och hyresgäster. Det gäller nio lokala solcells-projekt och ingår i ett program kallat: ”Solar for All”. Detta har nu vuxit från 7.000 hushåll till att gälla 10.000 hushåll.

Se närmare i beskrivningen av projektet som gäller ca: 10 år framåt.