Samarbetsprojekt,- Tyskland: Vind, sol och bioenergi

QUARREE100

QUARREE100, finansierat av BMBF och BMWi, kommer att driva samarbetsprojekt i Tyskland. Projektet, som finansieras med 24 miljoner euro som en del av finansieringsinitiativet SolaresBauen / Energieeffiziente Stadt, lanseras den 26 februari 2018 med bla. en kick-off i Heide, Schleswig-Holstein.

Notera att Tyskland saknar i stort sett helt vattenkraft, så Tyskland är verkligen beroende av (hållbar energi).

Projektets centrala aspekt är forskning och genomförande av en hållbar energiförsörjning i stadskvarteret ”Rüsdorfer Kamp” i hjärtat av Dithmarschen. (Ligger i norra Tyskland nära Danska gränsen). Projektet bygger direkt på en integrerad stadsutvecklings-process som involverar medborgare, stadsplanerare, och lokala företag. Fokus är på att använda regionalt genererad energi så effektivt som möjligt. Nya möjligheter för sektorkoppling och lagringsteknik vidareutvecklas och implementeras i stadsdelen.

Den vindkraftrika regionen på Schleswig-Holsteins väst-sida erbjuder de bästa möjliga förutsättningarna: Mer än 1,5 GW installerad kapacitet i en dynamiskt växande region.

Om allt utvecklas, som planerat av de 22 projektpartnerna, kommer nya operatörer och affärsmodeller för energiförsörjning och energihantering att uppstå, vilket inte bara kommer att öka Heide-regionens attraktivitet utan också finna nationella och internationella synergier.

Via https://www.windkraft-journal.de/2018/02/09/wie-kann-energie-aus-wind-sonne-und-biomasse-effizienter-und-flexibler-eingesetzt-werden/117040