Rätta svar: VUEF Tipspromenad, Stora Elbilsdagen, ETC Solpark

TIPSPROMENAD VUXEN:
(på vissa frågor kan svaret innehålla flera alternativ)
Här kommer de rätta svaren:

 1. Med hur mycket skulle Sveriges elförbrukning öka om alla bytte till elbil (personbilar)?
  a. ca 3 %
  b. knappt 10 %
  c. drygt 16 %
 2. Hur mycket av Sveriges el-energi importerades eller exporterades under helåret 2017?
  a. 12 % importerades
  b. 12 % exporterades
  c. Sverige varken importerar eller exporterar el
 3. Sveriges elförbrukning har de senaste 15 åren:
  a. ökat med ca 1 % per år
  b. varit ungefär oförändrad
  c. minskat med ca 15 %
 4. Hur mycket av världens elproduktion sker idag med solpaneler?
  a. ca 0,5 %
  b. ca 2,7 %
  c. ca 4,8 %
 5. På hur lång tid säljs det en miljon nya bilar i världen?
  a. ca 4 dagar
  b. ca 2 veckor
  c. ca 5 veckor
 6. Hur stor andel av förnybara drivmedel (ej el) användes 2017 i transportsektorn?
  a. ca 2,5 %
  b. ca 23 %
  c. ca 12,5 %
 7. Hur mycket har priset (justerat för inflation) för bensin ökat på 30 år?
  a. ca 30 %
  b. ca 60 %
  c. ca 100 %
 8. Vad kostar det att ladda en elbil hemma om du redan har solpaneler på taket?
  a. från 0 kr per mil
  b. från 5 kr per mil
  c. från 10 kr per mil
 9. Hur stor del av Sveriges elproduktion kommer enligt Energimyndighetens prognos att vara förnybar (sol, vind och vatten) 2021.
  a. ca 97 %
  b. ca 47 %
  c. ca 75 %
 10. Till vad räcker en kilowattimme (1 kWh) energi?
  a. Att köra elbil ca 5 km
  b. Att koka upp 10 liter vatten (från 10 grader c.)
  c. Att framställa ca 0,6 liter bensin från råolja

TIPSPROMENAD BARN:
Här kommer de rätta svaren:

 1. Vad är det för likhet mellan en mobiltelefon och en elbil?
  a. Båda drivs med batteri
  b. Båda ryms i fickan
  c. Båda fungerar lika bra under vatten
 2. Vad är det som kommer ur ett vägguttag?
  a. Coca Cola
  b. Kosmisk strålning
  c. Elström
 3. Vilken eller vilka av följande behöver elström för att fungera?
  a. En rulltrappa
  b. En vanlig tandborste
  c. En ångmaskin
 4. Vad är det här? (bild på vindkraftverk)
  a. En elvisp
  b. En vindkylfläkt
  c. Ett vindkraftverk
 5. Vilket bilmärke tillverkar elbilar?
  a. Ushla
  b. Bärsla
  c. Tesla
 6. Vad heter tjejen som började strejka för klimatet på fredagarna?
  a. Astrid Lindgren
  b. Greta Thunberg
  c. Prinsessan Madelene
 7. Vad tillverkas i vattenkraftverk?
  a. Elektrisk ström
  b. Mineralvatten
  c. Kraftvatten
 8. Vilket transportmedel är miljövänligast
  a. Flygplan
  b. Cykel
  c. Finlandsbåt
 9. Hur märks klimatförändringen?
  a. Det blir kallare
  b. Det blir varmare
  c. Luften blir vitare
 10. Från vilken himlakropp får vi nästan all vår energi?
  a. Jorden
  b. Månen
  c. Solen