Power Circle: Elbilen är en viktig komponent för en hållbar omställning

På SvD-debatt publicerades fredag 5/9 2018 en debattartikel som ifrågasatte huruvida elektrifieringen av transportsektorn var klimatsmart. Resonemanget utgick från en väldigt märklig systemsyn. Den första repliken kom snabbt, redan samma helg: 

Elbilar är kritiska för att vi ska nå våra nationella och globala klimatmål. Elbilen bidrar dessutom till bättre luftkvalitet och minskat buller i våra städer. Dessutom kommer elbilsflottans batterier i framtiden att kunna jämna ut eller kanske sänka elpriset, öka kapacitetsutnyttjandet i elnäten och fasa in sol- och vindkraft i elsystemet. 

Argumenten mot elbilar liknar klassiska argument mot förändring i allmänhet och de självutnämnda kraftsystemexperterna Sjödell och Hamrefors som skrev i SvD Debatt är inget undantag, varför replik krävs.

http://press.powercircle.org/news/elbilen-aer-en-viktig-komponent-foer-en-haallbar-omstaellning-327045?utm_campaign=send_list