Nu väljer vi eldrivna och laddningsbara bilar

JÖNKÖPING Allt fler människor i Sverige väljer att byta ut sina bensindrivna bilar mot laddningsbara alternativ. Under 2017 ökade antalet elbilar och laddhybrider med 319 stycken i Jönköpings län, varav 119 av dem var i Jönköping.

Henrik Severed – Jönköping Energi,- har en mycket intressant kommentar om det allmänna behovet av laddstolpar i artikeln. Det gör att den snabba utvecklingen vi ser måste föras ut, genom VUEF, – föreningen, och allmänna kanaler så att det är lättare för oss konsumenter förstå vilka valmöjligheter vi faktiskt äntligen har, nu och i framtiden!

Severed pekar dock på att behovet av allmänna laddstolpar kommer att minska i takt med elbilens utveckling. – Givetvis kommer det behövas publika stationer, men bilarna får längre och längre räckvidd och då kommer den mesta laddningen ske hemmavid. Om du har en bil som har 40 mils räckvid så är det ganska få dagsresor där du behöver ladda någon annanstans än i hemmet. Det är en ganska stor ändring av vad branschen trodde för ett par år sen, då pratade man om att ha jättemånga stora anläggningar som skulle fungera som den nya tidens bensinstationer.

https://www.jp.se/article/el-blir-ett-allt-vanligare-alternativ/