Lantmännen i samarbete för fossilfria transporter

Transportsektorn står inför ett jättekliv mot framtidens klimatsmarta transportbehov

Via Lantbruksnytt.

”Sverige har en utmaning när det gäller användningen av förnybar energi och utsläpp från transporter. I ett internationellt perspektiv har Sverige redan en hög andel förnybar energi i transportsektorn men ytterligare åtgärder behövs som ökad användning av biodrivmedel och effektivare transporter för att minska klimatpåverkan”.

http://www.lantbruksnytt.com/lantmannen-samarbete-fossilfria-transporter/

http://kneg.org/om-kneg/vad-ar-kneg/