Lantbruket kan få nya solelmöjligheter med nätkopplade batterier

”Sveriges lantbrukare har de teoretiska möjligheterna att producera ansenliga mängder solenergi, men bara en bråkdel av potentialen nyttjas i realiteten”

Projektet Solbruket leds av RISE (Research Institutes of Sweden) och pågår under 2017-2018 och delfinansieras av Energimyndigheten. Projektet tar hjälp av en referensgrupp med representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), AgroVäst, Solar Region Skåne och Kraftsamling Smarta Elnät.

Via Energinyheter.se