KUNGSLEDEN – Solfångar-teknik och SmartLight

För en fastighetsägare som Kungsleden har energiförbrukning ett stort fokus bland förvaltare, tekniska förvaltare och vår miljöorganisation.

Med en stor fastighetsportfölj i beståndet gör energiförbrukningen ett stort avtryck på både miljö och resultaträkning. Att minska detta avtryck medför fördelar för samhället i stort och för företagets resultat.

Ett projekt som nyligen genomförts är installationen av en stor solcellsanläggning på fastigheten Älvsborg 178:8 i Göteborg. Solceller monteras på fasaden i form av solavskärmning vilket gör att inomhustemperaturen hålls nere och därmed minskar behovet av kylning i lokalen samtidigt som solens energi tas tillvara. Installationen omfattar 42 kW och beräknas generera 38 000 kWh per år vilket kan likställas med vad sju lägenheter gör av med. Återbetalningstiden beräknas till cirka åtta år.

SmartLight

Kungsleden har genomfört tre stora klimatprojekt på fastigheter i Västerås. Projekten har använt nya tekniklösningar som svar på förvaltarnas och kundernas behov.

Som ett led i vårt arbete att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter har vi installerat in produkten SmartLight på en av våra fastigheter i Västerås. SmartLight är en ”ljuskub” innehållande prismor som förstärker det naturliga dagsljuset och på detta sätt minskar behovet av elektrisk belysning på dagen.

Prismorna är så pass effektiva att behovet av elektriskt ljus i princip är obefintligt på dagen oavsett väderlek.

https://www.kungsleden.se/om-kungsleden/hallbarhet/hallbarhet-i-kungsleden/hallbarhetsprojekt/case-solfangare-som-solavskarmning/