Kommer hybrid-bilar att dö ut som alternativ till elfordon!?

Det här är en intressant artikel. Tidigare har just Bloomberg inriktat sig på artiklar för att lägga mycket kritik på TESLA Motors och även just personen Elon Musk.

Efter första ingressen står det så här!
It’s becoming increasingly clear that plug-in hybrid vehicles, those green chimeras that have long promised to carry creaky, old car companies into an energy-efficient future, will never grow past their current position as an automotive also-ran. The battery-electric car now appears poised to turn these hybrids into a historical blip.

PHEW – Puh! En tankeställare: Hybrid-fordon är utmärkt alternativ till 100% el-fordon Men åker du utanför din normala city-pendlar-runda är det kört. På sin höjd kommer du max 5-6 mil på el. – I ”stöten”! 

Med andra ord så ser Bloomberg redan tendenser att Plug-in och Hybrid-fordon även de kan gå mot en ”parantes”!!??

https://www.bloomberg.com/news/articles … ime-to-die

Batteri-tillgången för hybrid-bilar är tyvärr lika ansträngd den,- som för alla andra tillverkare. Spännande utveckling!