Klimatklivet satsar på laddstationer och flytande biogas

Klimatklivet stöttar nu 223 nya lokala klimatinvesteringar med 256 miljoner kronor. De flesta är laddstationer för elbilar. Totalt har Klimatklivet hittills bidragit med 14 000 laddpunkter. Tillsammans med tidigare beslutade åtgärder minskar de utsläppen med över 850 000 ton per år.

http://www.klimatsmart.se/nyheter/klimatklivet-satsar-pa-laddstationer-och-flytande-biogas.html