Klimatförändringarna redan stort hot mot människors hälsa.

Citat: Undernäring blir den största hälsoeffekten av klimatförändringen under det här århundradet. Ytterligare 1 miljard människor kommer att exponeras för värmeböljor fram till 2050. Myggors förmåga att sprida denguefeber ökar. Klimatförändringarna är på väg att orsaka en akut hälsosituation globalt, visar omfattande forskning.Ny forskning från 26 institutioner i olika länder har bidragit till rapporten Lancet Countdown on health and climate change.

– Den visar tydligt hur klimatförändringar redan idag påverkar hälsan hos befolkningar över jorden, säger Joacim Rocklöv, vid Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

– Det är också viktigt att poängtera att samhällen med minst klimatpåverkan och särskilt utsatta människor drabbas oproportionerligt hårt.

Länk: https://www.forskning.se/2017/10/31/klimatforandringarna-redan-stort-hot-mot-manniskors-halsa/