INBJUDAN – 2 februari 2018 kl 14.00

Vad kan vi göra för att nå målet – Fossilfri energi?

Fredagen den 2 februari 2018 kl 14.00 är du välkommen till Hushållningssällskapets gård, Brunnby Västerås, för information och samtal om skog och vattnet, nödvändiga resurser i arbetet för fossilfri energi!

Världen står inför stora utmaningar, som vi måste komma tillrätta med. Hela vårt välstånd baseras på fossila bränslen som har en oerhört negativ klimatpåverkan. Därför måste vi satsa på energieffektivisering och att ta vara på förnybara och flödande resurser, som sol, vind, vatten och skogen som de nordiska länderna berikats med. Den 2 februari samlas vi för att samtala om naturresurserna som är nödvändiga delar i den framtida energipolitiken.

På programmet –

  • Karin Perers, ordförande i Mellanskog inleder.
  • Mårten Gustavsson informerar om EU:s skogspolitik. Mårten representerar Sverige i en skogspolitisk grupp på EU-nivå.
  • Stiftsjägmästare Eric Ling, ansvarig för kyrkans skogar i Västerås stift, 45000 hektar, en del av Egendomsnämnden totala skogsinnehav på 400 000 hektar, berättar om hur kyrkan sköter sina skogar.
  • Christer Söderberg, ledamot i SERO styrelse med rötter i småskalig vattenkraft berättar om småskalig vattenkraft, en förnybar resurs som kan bidra med ytterligare miljövänlig elenergi.
  • Gunnar Öberg, ordförande i VUEF har analyserat hur elnätsavgifter varierar mellan olika aktörer. Vi utser de kundvänligaste elnätsbolagen.
  • Någonstans under programtiden bjuder Mellanskog på kaffe

Frågor och anmälan deltagande till –
Gunnar Öberg, gunnaroberg@bredband2.com, tfn 070-714 22 62 Carl Olov Persson, c.o.p@koping.net, tfn 0221 -146 81, 070-714 56 98 Det kan bli ont om plats, därför anmäl ditt deltagande så fort som möjligt!