Gunnar Öberg: Halvsanningar och lögner för att gynna kärnkraft

Debattinlägg av vår ordförande i VUEF.se – Gunnar Öberg i VLT – Västmanlands läns tidning 

Under senaste veckan har det kommit ett flertal artiklar och inlägg i media såväl lokalt som i riksmedia om att Sverige hotas av elbrist/effektbrist och vilka allvarlig konsekvenser detta kan få för samhällsutvecklingen. Nyheterna har delvis ett svårspårat ursprung och är delvis från opinionsbildare med känd agenda och ersättning för sitt ”journalistiska” arbete från ekonomiskt starka verksamheter.

Kärnkraftindustrin är en kapitalstark verksamhet som har kapacitet att sponsra de nyheter man vill få ut i media. Att nyheterna inte är verklighetsförankrade bryr sig inte media om längre.

Notera att Sverige är nettoexportörer av stora mängder elenergi. Att det byggs ny vindkraft i Sverige motsvarande ytterligare 10-15 procent av vår nuvarande elproduktion som kommer i drift 2020-21. Att solelproduktionen har blivit en folkrörelse som tillför ytterligare elproduktion.

Att ny teknik gör det möjligt att lagra energi och jämna ut effekttoppar. Att vi är förbundna med omvärlden med alltfler förbindelsekablar för att göra elsystemet flexibelt.

Vi exporter el i princip kontinuerligt genom dessa kablar men det är också fullt möjligt och rimligt att importera om vi tillfälligtvis får effektbrist i något elområde. Det som påståtts i media att vi hade en hotfull effektbrist en kall morgon i början av veckan är dessutom lögn. En koll på Svenska kraftnäts hemsida visar att vi faktiskt exporterade även den kallaste dagen!

Om de stora elbolagen Vattenfall, Eon och Ellevio ändrade sin prissättningsstrategi och sänkte de fasta avgifterna och tog ut en högre rörlig avgift skulle detta omgående leda till att investering i besparingsåtgärder skulle bli mer lönsamma. De stora nätbolagen och Svenska Kraftnät har sin egen agenda och den handlar inte om ett förnybart, flexibelt elsystem där vi äger och kontrollerar en större del av vår elförbrukning och vårt elbehov.

Istället handlar det om kontroll och styrning för att maximera vinsterna vilket är ytterligt tydligt redan nu. En villa i norra Sverige kostar över 7 000 kr/år i fast avgift! Denna kostnad har man innan man förbrukat en enda kWh. Låg denna kostnad rörligt, skulle lönsamheten i energibesparande investeringar öka avsevärt.

Notera också att vi inte ökat vår elförbrukning på 30 år trots att vi blivit 1,5 miljoner flera invånare i Sverige!

Har vi verkligen glömt bort vad en olycka i ett kärnkraftverk orsakar? 

Nästa olycka kan mycket väl hända i Sverige. Flera av våra reaktorer är gamla och går på övertid. Kärnkraftstekniker är inget framtidsyrke så vilka är det som sitter i kontrollrummen idag? Nonchalerar vi osäkerheten kring slutförvaring? Det finns ingen godtagbar lösning ännu. 

Bränslet köper vi bland annat från Ryssland. Är det en pålitlig leverantör?

Det finns en bristande respekt för ”kalla fakta” i media idag! Det är ett hot mot samhället och demokratin då medborgaren serveras lögner och halvsanningar att lägga till grund för sina val och beslut.

Vi lever i ett komplicerat samhällssystem och media har ett stort ansvar att förklara och tillrättalägga på ett sakligt och sanningsenligt sätt. 

Gunnar Öberg

Ordförande Västmanland Upplands Energiförening