Globala uppvärmningen bromsas något, trots begränsade framsteg på klimatkonferensen i Katowice.

Trots politiska skiljaktigher där länder har olika uppfattningar vad som är rätt och fel, bedömare och olika intresseområden så vinner ändå förnyelsebara energikällaor allt större mark.

Enligt Schroders Climate Progress Dashboard har uppvärmning bromsats något -3.9 grader istället för 4.0 grader

Bortom den internationella politiken och diskussionerna sker nämligen en allt starkare utveckling mot allt bättre och effektivare hållbara industrier som går över till förbränningsfria processer. Dessutom ser allt fler företag värdet av cirkulära affärer och finner även att deras produkter och teknik går att ställa om för en helt ny typ av kunder där det är allt viktigare för kunden att erhålla hållbar teknik och produkt som är producerad klimatsmart.

Källa: https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/climate-progress-dashboard-update-pace-of-global-warming-slows-despite-limited-progress-of-cop-24/