Fyra av tio privatkunder av elenergi är intresserade att producera egen el

Allt fler företag och privatpersoner är mycket intresserade av att producera egen el.

Kunderna vill ha en stark samhälls- och miljöprofil

Framförallt för elhandel är nöjdheten starkt förankrad i en samhälls- och miljöprofil. Intressant här är att en stark samhällsprofil, till exempel att man bidrar aktivt till regionen, har en större påverkan på nöjdheten än en stark miljöprofil. Men det absolut bästa för en positiv kundupplevelse är att leverera på båda dessa parametrar. Det är med andra ord de energiföretag som arbetar hållbart, skapar starka relationer och ett starkt varumärke som i större utsträckning har nöjda kunder.

Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/kvalitetsindex/pressreleases/energikunderna-kraever-haallbarhet-2803595