”Fossilbilar” blir frånkörda – Elbilen är renare

  • Elbilar har lägre utsläpp än motsvarande bensin- eller dieselbil eftersom den har effektiva elmotorer och möjlighet att drivas av förnybar el. Det kan förbränningsbilarna inte konkurrera med.
  • En genomsnittlig elbil i Europa släpper i snitt ut hälften så mycket koldioxid under de första 15.000 milen som en genomsnittlig förbränningsbil. Den siffran varierar mellan 28 och 72 procent beroende på hur ”smutsig” strömmen som bilen laddas med är.
  • Jämfört med den allra effektivaste förbränningsbilen släpper en typisk elbil ut 29 procent mindre koldioxid.
  • Att tillverka elbilar orsakar mer utsläpp än att bygga en konventionell bil. Det beror främst på batteritillverkningen, som ofta görs i Japan eller Sydkorea med mellan 25 och 40 procent kolkraftsel i energimixen.
  • Fördelen med elbilar är istället att de är betydligt effektivare än motsvarande bensin- eller dieselbil. De kan köras mycket längre med en viss mängd energi och bidrar därför till mindre utsläpp från bränsleproduktion och körning.

http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20180213/ny-rapport-visar-elbilen-kor-snabbt-in-smutsiga-batterier-bensin-och-dieselbilarna-kan-inte-konkurrera/

https://www.theicct.org/publications/EV-battery-manufacturing-emissions

https://www.theicct.org/publications/EV-battery-manufacturing-emissions