Forskare löser genom filtrering litiumutvinning ur gruv-vatten!

Låter som ett signifikant genombrott som kan ge väldigt goda resultat?

Det är ett Australiskt projekt där man genom metall-organiska filter lyckats få lithium att separera. Beräkningar av ett utvinninnsföretag i Texas (Barnett and Eagle Ford) konstaterar att de kan utvinna enorma mängder Lithium som skulle kunna ge kraft jämför med 200 elfordon eller mobiltelefoner!?

Dessutom ger tekniken ytterligare fördelar i ”Fracking-tekniken” dvs att man utvinner gas och olja utan att anlägga borranläggningar, vilket resulterar i renare rest-vatten.

The prospect of using metal-organic frameworks for sustainable water filtration is incredibly exciting from a public-good perspective, while delivering a better way of extracting lithium ions to meet global demand could create new industries.

—Anita Hill, CSIRO’s chief scientist

http://www.greencarcongress.com/2018/02/20180210-ut.html

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-02/uota-nlc020818.php