Förnekelser: Filosofen: Om tio år har Gretas projekt misslyckats

Greta Thunbergs arbete kommer inte att stoppa klimatförändringarna, säger klimatfilosofen och skribenten Roy Scranton som undervisar vid (University of Notre Dame, ett privat universitet, i USA) University of Notre Dame i Indiana till TT. 

Det är oroande att vissa förståsig-påare lyfts fram i media på det här sättet och jag undrar i vilket praktiskt syfte Göteborgs filmfestival valde att ta in den här personen som är så pass negativ till förändring? För förändringar är en förutsättning för att mänskligheten kan utveckla nya idéer och lösningar. Att fokusera på att gömma sig bakom tystnad är helt fel. En del är nöjda med det men då kan vi lika gärna gå in i religiösa funderingar i evighet allihop?
Det är som att ”Jantelagen” skulle gälla även för klimatet?? HEJA Greta!

Scranon’s förslag: ”Sök tystnaden, meditera, sörj och fundera över vilka typer av mindre nätverk vi kan bygga när de stora institutionerna sviker och allt faller samman.”

Det låter ju inte bra: ”Sök tystnaden, meditera, sörj och fundera??

http://tt.omni.se/thunbergs-projekt-ar-domt-att-misslyckas/a/Eo1Q73

https://omni.se/filosofen-om-tio-ar-har-gretas-projekt-misslyckats/a/MgyozR