Energidag 7 maj

Pressmeddelande 2017-04-26

Västmanland Upplands Energiförening inbjuder till Energidag den 7 maj på Mälarträ Bolist i Enköping.

Västmanland Upplands Energiförening har som syfte att ge sina medlemmar och allmänheten stöd och möjlighet att lära sig mera om de förnybara energikällor som finns tillgängliga för oss.
Föreningen informerar om produkter, metoder och teknik som tillvaratar våra möjligheter att utnyttja sådana energikällor. Även att informera om energihushållning och energifrågor i ett större sammanhang. Idag är frågan om klimatpåverkan genom förbränning av fossila bränslen ett globalt problem som berör oss alla och som kan komma att bli ödesdiger för kommande generationer.
Genom att lära oss mera kan vi välja att påverka genom vårt agerande och vår konsumtion.

Föreningen som bildades 1978 är politiskt och religiöst obunden och ingår i SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, www.sero.se).

Energidagen den 7 maj 2017 kl 10.00-15.00 arrangeras i samarbete med Mälarträ Bolist i Enköping.

För andra gången ordnar vi nu en ENERGIDAG där olika aktörer och företag får presentera sina produkter och informera allmänheten. Arrangemanget är helt ideellt och är kostnadsfritt för såväl utställare som besökare.

Bland utställarna kan nämnas:

 • Energirådgivarna Uppsala informerar om förnybar energi och svarar på frågor
 • Upplands Energi informerar om solelsinstallation
 • Inresol, Innovationsföretag med bl.a. en spännande stirlinggenerator. (se bifogad text nedan)
 • Electromobile Scadinavia som informerar om eldrift för fritidsbåtar
 • Gasolfyllarna/Sunwind informerar om produkter för ej nätanslutna elsystem
 • Mälarenergi informerar om elbilsladdning
 • Bike & Repair presenterar elcyklar mm
 • Nila Energi visar ej nätanslutna system och vattenburen solvärme
 • Solelit visar solceller och informerar om solelinstallationer
 • Skog och Trädgård visar den senaste laddbara tekniken för elverktyg
 • De större bilmärkena (bl.a. Kia, BMW, och Nissan) visar sina el och laddhybridbilar. Tesla är också representerade

Under dagen kommer några av utställarna att hålla föredrag och svara på frågor. Detaljer och tider kommer att framgå av programmet.

Västmanland Upplands Energiförening
Gunnar Öberg /ordf/ 070-7142262

Mälarträ Bolist, Enköping
Hans Thorell 0171-414550

Inresols presentation:

Inresol designar och tillverkar Stirlingmotorer som kan monteras i olika former av energisystem. Motorn kan konvertera värme till el och även drivas av förnyelsebart bränsle, exempelvis pellets.

– Att allt bränsle kan användas till två saker är unikt. Det innebär att våra användare, oavsett om det är privata brukare eller industri, blir självförsörjande i sina energisystem. Via flera systempatenterade lösningar har vi också förfinat tekniken. Det innebär att motorn har en lägre ljudnivå och kan användas i en tyst miljö samt att vi alltså kan använda förnyelsebara bränslen istället för exempelvis olja, säger SusAnne Mastonstråle, marknadsansvarig på Inresol i Gävle.

– I branschen pratar man mycket om variationerna i tillförsel av energi. Vi är beroende av temperatur, vind, antal soltimmar och så vidare, det är en utmaning. Tillskottet från oss kan ta bort dalarna i den förnybara energiförsörjningen vilket så klart gör skillnad för hela planeten, säger SusAnne Mastonstråle.
Miljöaspekten är viktig och företaget har i sin affärsidé en vision om att lanseringen av produkterna ska bidra till att ”rädda världen”. Viktig är också den grundläggande idén om att säkerställa en fortsatt industri i Sverige.

– Vi vill behålla ingenjörskunnandet och kvalitetsstämpeln i den svenska industrin. Vi gör elektroniken samt bygger och tillverkar vår motor här. Det vill vi fortsätta med, säger SusAnne Mastonstråle.
När det handlar om att sälja produkten är det däremot världsmarknaden som står i absolut fokus.

Med vänlig hälsning /SusAnne
Best regards
SusAnne Mastonstråle