Elflygplan: Elflygen på väg mot startbanorna enligt IVA

I Norge ska alla korta flygresor vara eldrivna redan år 2040. I bland annat USA, Kina, Tyskland och Frankrike satsar små och stora företag hårt på att utveckla eldrivna flygfarkoster. Sverige är inte på startbanan. Än.

För fossilfritt flyg finns två huvudalternativ. Biobränsle eller eldrift. Men biobränsle är cirka 3–4 gånger dyrare än flygfotogen.

– Med biobränsle skulle det bli upp till 50 procent dyrare att flyga. Dessutom räcker inte bioenergin till alla transportslag, sa Per Kågeson, Nature Associates, vid ett IVA-seminarium.

Eldrivna flygplan löser inte flygets samtliga problem med utsläpp. De nuvarande batterierna skulle göra de större planen så tunga att de knappast skulle orka mer än att lyfta från startbanan. På kortare avstånd, 50–100 mil, kan i en inte allt för avlägsen framtid eldrivna plan vara realistiska.

Anders Forslund på Chalmers leder det Vinnovastödda projektet ”Elektrisk lufttransport i Sverige”. Målet är att kartlägga svenska behov och svensk kompetens och att ta fram ett prototypplan.

– Stora satsningar pågår på många håll i världen. Olika typer av flygande farkoster utvecklas. Prototyper finns för både små och större plan. Airbus är ett exempel på företag som är engagerade, sa Anders Forslund, som menade att det är fel att jämföra elflyg med traditionella plan.

– Elflyg är ett helt nytt transportslag. Planen har inga utsläpp. De bullrar inte så mycket och kostnaden för energi sjunker.

Dessutom är de mindre komplicerade att bygga, bland annat eftersom motorerna behöver färre rörliga delar.

De blir helt enkelt billigare att tillverka än dagens jetdrivna plan.

Trots att elplan kommer att vara långsammare än jetplan, anser Anders Forslund att de kan blåsa liv i små, ofta kommunala och olönsamma flygplatser. Utrustningen på dessa behöver inte vara så komplicerad och start- och landningsbanorna kan vara kortare.

– Vi siktar på att ha en fullskalig prototyp i luften under våren 2021. Den ska vi flyga fjärrstyrt. Sen tar det minst fem år innan det finns ett passagerarplan.

I Sverige finns, påpekar Anders Forslund, den industriella kompetensen för att gå i land med detta.

Även Swedavia, som driver de statligt ägda flygplatserna, ser en elektrifierad framtid.

– Elflyget kommer, men det medför utmaningar. Hur ska exempelvis batterierna laddas? sa Henrik Littorin, Swedavia.

Han ansåg att det är bäst att börja med små flygfält. Därifrån skulle elplan kunna trafikera de större.

– Vi måste elektrifiera allt som går. Därför behövs ett skarpt mål från politiskt håll. Men jag är säker på att det kommer att gå reguljärt elflyg mellan Stockholm och Göteborg långt innan det bli möjligt att kliva på ett höghastighetståg, sa han.

Se även artikeln här: https://www.iva.se/publicerat/elflygen-pa-vag-mot-startbanorna/