Det räcker inte med visioner. Det är verkligheten som gäller!

Av TOMAS KÅBERGER 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten.

Optimister måste också förverkliga ny ren teknik

Det är verkligheten som är viktig. Därför gäller det att, så ofta man kan, kontrollera hur de föreställningar man har stämmer med verkligheten. Man skall inte vara rädd för att upptäcka att man har haft fel. Det är ju när man insett att man haft fel som man faktiskt har lärt sig något.

Via ETC https://goteborg.etc.se/ledare/optimister-maste-ocksa-forverkliga-ny-ren-teknik