Då kan det bli lönsamt att gå offgrid

Med solceller, batterier och vätgaslagring kan det bli ekonomiskt rationellt för ett vanligt svenskt hushåll att helt koppla sig loss från elnätet – och på så vis gå offgrid – kring år 2040. Men ännu billigare blir det att vara prosument. De slutsatserna dras i ett nypublicerat exjobb hos Power Circle som analyserat hushåll på två platser i Sverige.

– Analysen om huruvida det kan bli ekonomiskt rationellt för en kund att gå offgrid är kanske det mest spännande i rapporten då den, så vitt vi vet, är den första i sitt slag att publiceras i Sverige, säger Jesper Björkman.

Resultaten visar också att det billigaste alternativet i både i norra och södra Sverige är att fortsätta vara kopplad till nätet men med egna solceller och batteri. Det mest intressanta är därför inte att jämföra att gå offgrid med att endast köpa el från nätet, utan att jämföra kostnaderna för att gå offgrid med att vara delvis självförsörjande som prosument.

– Så länge det är billigare att vara delvis självförsörjande så kommer den stora massan troligtvis att stanna i nätet, både på grund av ekonomiska skäl och bekvämlighet, säger Simon Lundqvist.

https://press.powercircle.org/posts/pressreleases/da-kan-det-bli-lonsamt-att-ga-offgrid