Bostadsrättsföreningar får hjälp med energieffektiv belysning

Under hösten 2017 pågår ett projekt för energieffektivare belysning i bostadsrättsföreningar runt om i landet. Belysningsprojektet är en gemensam satsning av landets kommunala energi- och klimatrådgivare och ska ge intresserade bostadsrättsföreningar hjälp med att minska sin elförbrukning.

Ett räkneexempel

En bostadsrättsförening har 40 utomhuslampor med en effekt på 125 Watt (W) vardera. De är inställda så att de endast lyser när det är mörkt ute. Nuvarande elförbrukningen är då 40 stycken x 125 W/styck x 3 600 timmar per år = 18 000 kWh per år. Med ett elpris på 1,10 kronor per kWh motsvarar det en kostnad på cirka 20 000 kronor per år.

Genom att byta till moderna utomhuslampor med en effekt på 30 W och dessutom släcka lamporna under några timmar på natten sänks elförbrukningen med nästan 90 %. Detta innebär i sin tur en besparing på 18 000 kronor per år.

Via Energimyndigheten