Allt fler tar vara på solens energi

Efterfrågan ökar kraftigt på solcellslösningar

Enligt Göteborgspostens artikel ökar efterfrågningarna kraftigt i hela landet. Och fördelarna är många, nackdelarna få, menar experterna.

– Framtiden ser ljus ut. I Sverige ökar användningen av solenergi med ungefär 60 procent varje år. För att solcellen ska kunna utgöra en större del av Sveriges energimix är det viktigt att arbetet med att förenkla lagstiftningen fortsätter. Vi ser gärna att ett sol-ROT-avdrag införs istället för dagens solcellsstöd samt att reglerna kring bygglov för solenergianläggningar förenklas, säger Johan Lindahl på branschföreningen Svensk Solenergi.

Läs hela artikeln här: http://www.gp.se/nyheter/västsverige/allt-fler-tar-vara-på-solens-energi-1.4535053