50 miljoner för energieffektivt byggande och boende att söka

Energimyndigheten utlyser cirka 50 miljoner kronor inom forskning och innovation

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området och inkluderar exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, samt institut med anknytning till området.

Projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, är särskilt prioriterade.

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/forskning-och-innovation-for-energieffektivt-byggande-och-boende-e2b2-programmet/