Stor framgång för eCar Expo! VUEF deltog tre dagar!

Nu är det slut med all fossil förbränningsmotor-driven industri. När allmänheten förstår ”varför elbil”,  varför elbåt”, ”varför elmoped”, ”varför satsa på solceller”? Då är det på riktigt!

Verkligheten var igår, nu är omställning på riktigt!


Håll ett öga på Orust eBoats. En verkligt intressant uppstickare! 

zbee visar att de planerar full Automation i sina Pod’s som blivit väldigt framgångsrika i flera städer internationellt!