Nytt projekt ska bidra till att öka antalet elbilar

”En väl utvecklad laddinfrastruktur måste till”

Foto allehanda.se. Person och fotograf okänd då uppgift ej finns.

Kramfors kommun går in och stöttar ett större samverkansprojekt under namnet Stolpe in för stad och land” för att skapa förutsättningar och stimulera regionala företag, kommuner och energibolag bygga ut den publika laddinfrastrukturen för elfordon i Västernorrland och Övre Norrland.

Projektet är ett unikt samarbete mellan regionalfonden och Klimatklivet.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en fullgod laddinfrastruktur  från Kiruna i norr till Vännäs i söder. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i norra Sverige.

”Projektet Stolpe in för Stad och Land är ett länsöverskridande projekt som även omfattar Västernorrland. Projektet ska bidra till att skapa en fullgod laddinfrastruktur i Mellersta Norrland, något som är nödvändigt för att regionens invånare och besökare på ett tryggt sätt ska kunna resa med elbil inom, till och från regionen. Fler laddmöjligheter är även en grundförutsättning för att antalet laddbara bilar ska öka i länet. Ett förväntat resultat vid projektets avslut är bland annat att det då finns en fullgod infrastruktur för snabbladdning längs Europa- och riksvägarna (E4, E14, E45, 83, 84, 86, 87 och 90) i regionen”.

Via allehanda.se – låst artikel