Miljökrav kan leda till brist på värmepumpar

I värmepumpar används i dag som köldmedium till största delen så kallade F-gaser men de har en mycket stark växthuseffekt, som kan vara flera tusen gånger starkare än koldioxid. Därför infördes för drygt tre år sen ett krav på att successivt minska tillgången på F-gaser.

Andreas Bäckäng leder företaget Enrad som redan har en lösning utan F-gaser för större anläggningar och han tycker att branschen borde ha hunnit anpassa sig eftersom det i flera år har varit känt att F-gaserna ska bort.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6933856