EXTRA! Regeringen höjer hushållens stöd för investering i solceller, + 200 miljoner!

Regeringen höjer stöd för investering i solceller

Det statliga stödet till hushållen för investeringar i solceller höjs. Nu ska regeringen lägga 200 miljoner ytterligare redan i höstbudgeten och 2018–2020 ska satsningen vara 915 miljoner kronor per år.

– Det möjliggör för vanliga människor och familjer att installera solel och få en billigare elräkning.

http://omni.se/regeringen-hojer-stod-for-investering-i-solceller/a/RW4l5

Det ska också bli enklare och snabbare att installera TT

MP kräver utökat stöd till solceller och elfordon (24 aug) Dagens Nyheter