Framtiden här 2025? VTOL-taxi kan revolutionera lokala kommunikationer

Kika på det här klippet från Transport Evolved där man får en kort beskrivning av Bell Nexus.

Nu börjar vi se resultaten av alla vertikala flygfarkoster (i somliga fall rent autonoma). Många har både forskat och experimenterat. Några företag hur nu modeller framme, allt från en-sits fordon till flygtaxi.

Blir det Ubers första flygande taxi?

I Trollhättan utvecklas fiskodling på land

Sveriges kuster, hav och sjöar utgör redan fantastiska resurser, men det finns potential att utveckla nya havsanknutna näringar för att möta framtida utmaningar. Just nu arbetar Innovatum bland annat med projektet BIODRAS för att möjliggöra hållbar fiskodling på land.

En av de största utmaningarna i vår tid är att öka produktionen av mat för att tillgodose behoven hos den växande världsbefolkningen, samtidigt som vi skyddar naturresurser och ekosystem.

Inom projektet BIODRAS, utvecklas biofilter i den första svenska test- och demoanläggningen för landbaserad fiskodling i saltvatten. Målsättningen är att vattnet i fiskodlingen ska cirkulera i ett slutet system där dels alger, dels biofilter, renar vattnet från kväve och fosfor. På så sätt blir det inga utsläpp av näringsämnen som kan påverka havet negativt.

– Det finns efterfrågan på fisk som man vet är hållbart framställd och vår anläggning är bra för fisken också, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum.

https://www.innovatum.se/nyheter/hallbar-fiskodling/

Laddnätet behöver byggas ut mer och i glesbygdslän

Publika laddstolpar för elbilar har blivit dubbelt så många de senaste två åren, men det är glest mellan stolparna på landsbygden och längst i norr.

https://livsr.carto.com/builder/3c8d150d-4e5c-4e86-8c28-9048565dc0e6/embed

Publik laddstation i Luleå. Foto: Nils Eklund/Sveriges Radio

Ny statistik visar att det är stora skillnader över landet var det finns publika laddstolpar. Glesast är det på landsbygden och längst i norr, och det här är påverkar elbilsägare i Norrbottens inland.

– Ja, det är ju en katastrof. Det finns ju väldigt få ställen att ladda bilarna på och de som finns är ju oftast sådana semisnabba laddare där man får stå en till två timmar för att ta sig vidare, säger elbilsägaren Kalle Önneskog.

Han har 28 mil till veckopendlings jobbet i gruvan i Kiruna från hemmet i Gunnarsbyn någon timme nordväst om Luleå. Och under vintern krävs därför el-tankning i Gällivare.

– För att vara säker på att ta mig hela vägen upp.

Så det är din livlina för att ta dig upp till jobbet?

– Ja, visst är det så, annars kanske man får knacka på hos någon villaägare och fråga om man får låna någon ström, säger Kalle Önneskog.

80-90 procent av all el- och hybridbilsladdning sker visserligen i anslutning till hemmet men för längre resor eller boende i flerfamiljshus kan de publika laddarna varav vissa är gratis och andra kostar, vara avgörande. De har fördubblats de senaste två åren och vid årsskiftet fanns över 6 500 publika laddare fördelat på drygt 1 600 laddstationer i Sverige, enligt energibranschens intresseorganisation Power Circle.

– Tillväxten sker i storstadsregionerna med några få undantag såklart. Där det finns bilar så finns det också ett intresse för de som bygger laddinfrastruktur att bygga, säger Daniel Kulin, sakkunnig på intresseorganisation Power Circle.

I Örebro, Kronoberg, Uppsala och Västerbotten är de publika laddarna däremot färre och allra glesast är det i det vidsträckta Norrbotten. Ofta är det energibolag tillsammans med mackar, snabbmatställen och livsmedelsbutiker som står bakom utbyggnaden av publika laddstolpar med statligt stöd i ryggen.

Enligt den nya fyrpartiöverenskommelsen ska det satsas på en förbättrad laddinfrastruktur men regeringen har inte bestämt hur ännu, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Elbilspendlaren Kalle Önneskog i Gunnarsbyn i Norrbotten menar att statliga insatser är nödvändiga och säger att det nu är upp till bevis.

– Det är mycket snack och lite verkstad. Det har pratats länge om att montera upp laddstationer och snabbladdare men än har vi inte sett någonting av det här uppe.

Nils Eklund
nils.eklund@sverigesradio.se

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7139253

Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem och plast är ett av de vanligaste sortens skräp i haven. FanpLESStic är ett nytt projekt, som ska arbeta med att förebygga och förhindra utsläpp av mikroplaster innan de släpps ut i vattendrag och hav. Mikroplast innebär plastpartiklar som är mindre än 5 mm i storlek.

Johan Rockström: Så ska vi äta för klimatet

Högst 100 gram per vecka av rött kött, det motsvarar ungefär en hamburgare per vecka, istället som för en genomsnittlig svensk nu, en hamburgare om dagen, säger klimatexperten Johan Rockström. 

Mindre kött och mer grönt krävs för att rädda klimatet, enligt en ny rapport. I The Lancet.
Samtidigt ska hela jordens befolkning kunna få näringsrik mat.

Lyssna eller läs mer i länken nedan.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7133733

Västeråsbor får bonus för energieffektiva hus!

Boende i Herrgårdsängen, Västerås, har kunnat få upp till 50 000 kronor i energibonus tillbaka på köpeskillingen om de byggt energieffektivt och på så sätt kunnat spara mycket energi.

Ungefär en mil utanför centrala Västerås ligger Herrgårdsängen i Gäddeholm, ett småhusområde med lågenergihus. Västerås stad har tagit fram ett koncept för energiberäkning som innebär att alla aktörer redovisar och utvärderar på samma sätt. Det nya i verktyget har varit att husleverantörerna på ett nytt sätt kunnat beräkna byggnadens energianvändning och energiförluster. På så sätt har husbyggarna kunnat se vilka delar i byggnaden som ger störst värmeförluster.

https://hallbartbyggande.com/vasterasbor-far-bonus-for-energieffektiva-hus/

24 januari: VUEF och Kungsleden inbjuder till topp-intressant evenemang!

Välkommen att lyssna på Biljana Persson, VD för Kungsleden.
Du får svar på frågan, är Kungsleden en bra investering för den som vill kombinera hållbar utveckling med bra ekonomi?

Tid: 24 januari 2019, kl 13.30 – 15.00
Plats: Aros Congress Center – Västerås


Biljana tar med oss på en historisk resa, en berättelse om hur hon styrt upp Kungsleden till att bli ett av Sveriges framgångsrikaste
fastighetsbolag som satsar stenhårt på hållbarhet.

Anmälan till VUEF, Gunnar Öberg sms 070-714 22 62
E-post gunnaroberg@bredband2.com


Begränsat antal platser

KUNGSLEDEN – Solfångar-teknik och SmartLight

För en fastighetsägare som Kungsleden har energiförbrukning ett stort fokus bland förvaltare, tekniska förvaltare och vår miljöorganisation.

Med en stor fastighetsportfölj i beståndet gör energiförbrukningen ett stort avtryck på både miljö och resultaträkning. Att minska detta avtryck medför fördelar för samhället i stort och för företagets resultat.

Ett projekt som nyligen genomförts är installationen av en stor solcellsanläggning på fastigheten Älvsborg 178:8 i Göteborg. Solceller monteras på fasaden i form av solavskärmning vilket gör att inomhustemperaturen hålls nere och därmed minskar behovet av kylning i lokalen samtidigt som solens energi tas tillvara. Installationen omfattar 42 kW och beräknas generera 38 000 kWh per år vilket kan likställas med vad sju lägenheter gör av med. Återbetalningstiden beräknas till cirka åtta år.

SmartLight

Kungsleden har genomfört tre stora klimatprojekt på fastigheter i Västerås. Projekten har använt nya tekniklösningar som svar på förvaltarnas och kundernas behov.

Som ett led i vårt arbete att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter har vi installerat in produkten SmartLight på en av våra fastigheter i Västerås. SmartLight är en ”ljuskub” innehållande prismor som förstärker det naturliga dagsljuset och på detta sätt minskar behovet av elektrisk belysning på dagen.

Prismorna är så pass effektiva att behovet av elektriskt ljus i princip är obefintligt på dagen oavsett väderlek.

https://www.kungsleden.se/om-kungsleden/hallbarhet/hallbarhet-i-kungsleden/hallbarhetsprojekt/case-solfangare-som-solavskarmning/

RISE leder tillämpad forskning om takrenovering med solceller

Att göra takrenoveringar med solceller till ett självklart val för fastighetsägare är målet när RISE med partners nu startar solcells-projektet EST. Tillsammans med fastighetsmarknaden fördjupar EST tidigare forskningsresultat och förankrar dessa resultat i reella byggprojekt. Ekonomi och effektivitet ligger i fokus när fyra byggnader ska renoveras med solceller.

Optimerad takrenovering för effektiva solcellstak

Projektet har fått namnet EST som står för ”Optimerad takrenovering för Effektiva SolcellsTak”, och kostnadsoptimering och effektivitet är just vad det handlar om. Flera intressanta lösningar för takintegrerad solel är på väg ut på marknaden, men de har hittills visat sig vara antingen alltför kostsamma eller inte fullt ut kvalitetssäkrade. Det är här projektet EST vill göra skillnad.

Ett samarbete med fastighetsmarknaden och akademin
Genom EST går RISE vidare med partners, erfarenheter och kunskap om bland annat prefabricerade solcellstak från tidigare projekt. Det nya med EST är att man nu försöker omsätta idéerna i praktik när ett antal flerbostadshus och lokalbyggnader ska få sina tak renoverade.

I projektet deltar fyra fastighetsägare: Einar Mattsson, AB Bostäder Borås, Gårdstensbostäder och Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad. I samarbete med dem och deras konsulter kommer projektets forskare från RISE, Chalmers och Högskolan Dalarna att genomlysa och analysera planeringsprocessen, ekonomin och ett antal nya tekniska möjligheter för samordnad takrenovering och installation av solceller.

 – Den tillgängliga solenergipotentialen utnyttjas ofta dåligt när man renoverar tak eftersom ytan bryts upp av rör och andra objekt på taket, säger David Larsson på Solkompaniet, en av initiativtagarna till projektet.

Ett annat problem är att den klimatnytta som solcellerna ger, inte räknas med fullt ut när man beräknar byggnadens energiprestanda enligt Boverkets riktlinjer. Projektet kommer därför också att adressera de begränsningar som ligger i den här typen av regleringar och styrmedel.

Takrenovering och solceller hör ihop
Syftet är att ta fram ny kunskap, inspirera och initiera demonstration av nya effektivare bygg- och installationslösningar.
– Projektets långsiktiga mål är att lösa upp de frågetecken som finns kring kostnad och kvalitet, så att merparten av morgondagens takrenoveringar landar i heltäckande, snygga och effektiva solcellstak, menar Peter Kovács, projektledare på RISE.

Om projektet
EST, som får finansiering av Energimyndigheten genom forskningsprogrammet E2B2, pågår till och med 2020. Energimyndighetens fastighetsnätverk BeBo och BELOK samt det nationella renoveringscentret kommer alla att bidra till att vägleda projektet för att sedan kunna dra nytta av resultaten.

Kontaktpersoner
Peter Kovacs, projektledare och solenergiexpert, 070-6524802 peter.kovacs@ri.se
Carolina Dolff, biträdande projektledare, 010-5165795 carolina.dolff@ri.se

Ur pressrelease från RISE: 19-01-09

http://news.cision.com/se/rise/r/rise-leder-tillampad-forskning-om-takrenovering-med-solceller,c2714086