Städer borde välkomna elcykeln! Bra för hälsa, luft och trafiken

Elcyklar är redan här, elmoped och el-sparkcyklar. Hur kan länder och städer ställa upp för att möta dem i stadsplanering och trafikmiljö?

En artikel från CleanTecnicha sätter fingret på hela den globala utvecklingen och visar på olika åtgärder i en artikelserie.

Sveriges största solcellspark kan bli verklighet i Skåne

KRISTIANSTAD. C4 Energi har tillsatt en projektgrupp som nu ska utreda möjligheten om att bygga Sveriges största solcellspark i Kristianstad.

Göran Thessén VD hoppas att den nya solcellsparken kan stå färdig redan under 2019. Foto: C4-Energi

En eventuell solcellspark skulle om C4-Energi får bestämma byggas utmed E22:an i Kristianstad. Och satsningen skulle då också innebär att Kristianstadsborna skulle kunna köpa eller hyra andelar i omställningen. Redan idag säljer C4 Energi nyckelfärdiga solcellsanläggningar till privatpersoner och företag i kommunen och är en av aktörerna i den omställning till förnybar energi som man idag står inför.

Det är fortfarande inte beslutat att parken ska byggas men C4 Energis politiskt tillsatta styrelse har gett företagets vd i uppdrag att utreda möjligheterna för byggnation.

– Den solcellspark som vi utreder möjligheterna för skulle kunna bli Sveriges största och det innebär att den skulle kunna producera miljövänlig solel motsvarande 800 villors elförbrukning på årsbasis, säger Göran Thessén vd för C4 Energi.

Artikel hämtad från http://www.lokaltidningen.se/nyheter/2018-12-12/-Sveriges-största-solcellspark-kan-bli-verklighet-i-Skåne-3727189.html

Solceller: Tunnfilmssolceller med minimalt koldioxidavtryck

En ny studie som beställts av solenergiföretaget Midsummer visar att företagets egenutvecklade flexibla tunnfilmssolceller är mycket miljövänligare än andra produktionsprocesser för solmoduler, t ex kiselmoduler.

Den nyligen genomförda studien av Swerea IVF visar tydligt att Midsummers flexibla tunnfilmssolceller har mycket lägre koldioxidutsläppsekvivalenter än nästan alla andra förnybara energikällor. Jämfört med produktionen av kiselmoduler, kan Midsummers snabba produktionsprocess med sputtering för tunnfilmssolceller resultera i en global uppvärmningspotential (GWP) på endast 1/10 av kiselmodulerna.

– Eftersom solenergianläggningar nu sprids globalt kommer det att bli ett ökat fokus på dess koldioxidavtryck och energiåterbetalning, säger Sven Lindström, VD för Midsummer.

För att tillverka energikrävande kiselplattor är glas- och aluminiumramar med smutsig kolkraft inte miljövänligt nog. PV-leverantörer kommer i allt högre grad att bedöma klimateffekten av sina produktionsprocesser. Här har Midsummer en klar fördel med sina extremt små koldioxidavtryck. Vår tillverkningsprocess är mycket energieffektiv och vi använder inte kisel, glas eller aluminiumramar.
En annan anledning till det låga koldioxidavtrycket är det extremt tunna ljusabsorberande CIGS-skiktet. Midsummer använder mindre än 1um (1 mikrometer, 0,001 mm) CIGS-material i sin produktionsprocess, vilket möjliggör inte bara en snabb produktionsprocess utan också låg energiförbrukning.

Syftet med Swerea IVFs livscykelanalys (LCA) -studie var att förstå miljöpåverkan av Midsummers produktionsmetod för flexibla CIGS-solceller i ett livscykelperspektiv. Resultaten visade mycket lägre koldioxidutsläpp jämfört inte bara med liknande moduler av kisel men också med annan tunnfilmsteknik.

Midsummers flexibla CIGS-solceller består inte av några glas- eller aluminiummaterial, vilket minskar materialkonsumtionen betydligt.
Studien har granskats och godkänts av ett svenskt oberoende tredjepartsinstitut, Miljögiraff AB.

Publicerad i Elinor.se av Göte Fagerfjäll http://www.elinor.se/tunnfilmssolceller-med-minimalt-koldioxidavtryck.html/

Elflygplan: Elflygen på väg mot startbanorna enligt IVA

I Norge ska alla korta flygresor vara eldrivna redan år 2040. I bland annat USA, Kina, Tyskland och Frankrike satsar små och stora företag hårt på att utveckla eldrivna flygfarkoster. Sverige är inte på startbanan. Än.

För fossilfritt flyg finns två huvudalternativ. Biobränsle eller eldrift. Men biobränsle är cirka 3–4 gånger dyrare än flygfotogen.

– Med biobränsle skulle det bli upp till 50 procent dyrare att flyga. Dessutom räcker inte bioenergin till alla transportslag, sa Per Kågeson, Nature Associates, vid ett IVA-seminarium.

Eldrivna flygplan löser inte flygets samtliga problem med utsläpp. De nuvarande batterierna skulle göra de större planen så tunga att de knappast skulle orka mer än att lyfta från startbanan. På kortare avstånd, 50–100 mil, kan i en inte allt för avlägsen framtid eldrivna plan vara realistiska.

Anders Forslund på Chalmers leder det Vinnovastödda projektet ”Elektrisk lufttransport i Sverige”. Målet är att kartlägga svenska behov och svensk kompetens och att ta fram ett prototypplan.

– Stora satsningar pågår på många håll i världen. Olika typer av flygande farkoster utvecklas. Prototyper finns för både små och större plan. Airbus är ett exempel på företag som är engagerade, sa Anders Forslund, som menade att det är fel att jämföra elflyg med traditionella plan.

– Elflyg är ett helt nytt transportslag. Planen har inga utsläpp. De bullrar inte så mycket och kostnaden för energi sjunker.

Dessutom är de mindre komplicerade att bygga, bland annat eftersom motorerna behöver färre rörliga delar.

De blir helt enkelt billigare att tillverka än dagens jetdrivna plan.

Trots att elplan kommer att vara långsammare än jetplan, anser Anders Forslund att de kan blåsa liv i små, ofta kommunala och olönsamma flygplatser. Utrustningen på dessa behöver inte vara så komplicerad och start- och landningsbanorna kan vara kortare.

– Vi siktar på att ha en fullskalig prototyp i luften under våren 2021. Den ska vi flyga fjärrstyrt. Sen tar det minst fem år innan det finns ett passagerarplan.

I Sverige finns, påpekar Anders Forslund, den industriella kompetensen för att gå i land med detta.

Även Swedavia, som driver de statligt ägda flygplatserna, ser en elektrifierad framtid.

– Elflyget kommer, men det medför utmaningar. Hur ska exempelvis batterierna laddas? sa Henrik Littorin, Swedavia.

Han ansåg att det är bäst att börja med små flygfält. Därifrån skulle elplan kunna trafikera de större.

– Vi måste elektrifiera allt som går. Därför behövs ett skarpt mål från politiskt håll. Men jag är säker på att det kommer att gå reguljärt elflyg mellan Stockholm och Göteborg långt innan det bli möjligt att kliva på ett höghastighetståg, sa han.

Se även artikeln här: https://www.iva.se/publicerat/elflygen-pa-vag-mot-startbanorna/

WirtchaftsWoche: Tackar Elon Musk och dödförklarar fossilbilen.

WirtshaftWoche, Martin Sievert: Dödförklarar förbränningsmotorn som en God Jul – hälsning till Tesla och Elon Musk med lite ironi. VW har också sagt att den sista förbränningsmotorn skall lämna produktionslinan 2024-2025.

Samtidigt lägger WirtchaftWoche indirekt men tydlig kritik mot Tyska regerings-företrädare som dragit sig för att inte uppmärksamma den trend som började redan när Tesla levererade de första Model S bilarna som till idag är ett av de mest eftertraktade bilmärkena – före Mercedes, BMW (premiumbilar) med över 3000.000 sålda fordon.

Tyvärr är texten på tyska men man förstår innehållet om man läser mellan raderna och ”öronen”. ;^)

Länk: https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/brief-an-elon-musk-danke-dass-du-vw-und-co-zeigst-wo-es-lang-geht/23727474.html

Passivhus of-grid! Villa Skönborg, utan koppling till el-nätet

Västerås (och kanske Sveriges) häftigaste hus-utan-sladd närmar sig färdigställande. Huset är inte anslutet till elnätet och klarar sig bra ändå. Alla moderna bekvämligheter finns där och egentligen upplever man ingen skillnad mot ett ”vanligt” hus förutom den spännande arkitekturen och att väggar och tak innehåller mera isolering. Grattis Janne till ett fantastiskt bygge!

Solen laddar batterierna på 10 kW och från dessa tas sedan energi till huset för allt elbehov.  Vid dåligt väder så laddas batterierna ur och då startar gasol / elgeneratorn som återladdar batterierna.
Huset är byggt för att ha så lågt utflöde av värme som möjligt så att tillskott från golvvärmen är minimerat. Behöver man extravärme så startar
gasolvärmepannan.

Agera Energi  har  installerat den nya batteribanken på 10 kW med tillbehör från Mastervolt Sweden AB

Varmvatten görs i första hand via extralång slinga i acktank. Räcker inte
den till så startar gasolvärmepannan.
Är batterierna fulladdade används elen från solcellerna till att driva en elpatron i acktanken.

Villa Skönborg, utan koppling till nätet! 

Gunnar Öberg: Halvsanningar och lögner för att gynna kärnkraft

Debattinlägg av vår ordförande i VUEF.se – Gunnar Öberg i VLT – Västmanlands läns tidning 

Under senaste veckan har det kommit ett flertal artiklar och inlägg i media såväl lokalt som i riksmedia om att Sverige hotas av elbrist/effektbrist och vilka allvarlig konsekvenser detta kan få för samhällsutvecklingen. Nyheterna har delvis ett svårspårat ursprung och är delvis från opinionsbildare med känd agenda och ersättning för sitt ”journalistiska” arbete från ekonomiskt starka verksamheter.

Kärnkraftindustrin är en kapitalstark verksamhet som har kapacitet att sponsra de nyheter man vill få ut i media. Att nyheterna inte är verklighetsförankrade bryr sig inte media om längre.

Notera att Sverige är nettoexportörer av stora mängder elenergi. Att det byggs ny vindkraft i Sverige motsvarande ytterligare 10-15 procent av vår nuvarande elproduktion som kommer i drift 2020-21. Att solelproduktionen har blivit en folkrörelse som tillför ytterligare elproduktion.

Att ny teknik gör det möjligt att lagra energi och jämna ut effekttoppar. Att vi är förbundna med omvärlden med alltfler förbindelsekablar för att göra elsystemet flexibelt.

Vi exporter el i princip kontinuerligt genom dessa kablar men det är också fullt möjligt och rimligt att importera om vi tillfälligtvis får effektbrist i något elområde. Det som påståtts i media att vi hade en hotfull effektbrist en kall morgon i början av veckan är dessutom lögn. En koll på Svenska kraftnäts hemsida visar att vi faktiskt exporterade även den kallaste dagen!

Om de stora elbolagen Vattenfall, Eon och Ellevio ändrade sin prissättningsstrategi och sänkte de fasta avgifterna och tog ut en högre rörlig avgift skulle detta omgående leda till att investering i besparingsåtgärder skulle bli mer lönsamma. De stora nätbolagen och Svenska Kraftnät har sin egen agenda och den handlar inte om ett förnybart, flexibelt elsystem där vi äger och kontrollerar en större del av vår elförbrukning och vårt elbehov.

Istället handlar det om kontroll och styrning för att maximera vinsterna vilket är ytterligt tydligt redan nu. En villa i norra Sverige kostar över 7 000 kr/år i fast avgift! Denna kostnad har man innan man förbrukat en enda kWh. Låg denna kostnad rörligt, skulle lönsamheten i energibesparande investeringar öka avsevärt.

Notera också att vi inte ökat vår elförbrukning på 30 år trots att vi blivit 1,5 miljoner flera invånare i Sverige!

Har vi verkligen glömt bort vad en olycka i ett kärnkraftverk orsakar? 

Nästa olycka kan mycket väl hända i Sverige. Flera av våra reaktorer är gamla och går på övertid. Kärnkraftstekniker är inget framtidsyrke så vilka är det som sitter i kontrollrummen idag? Nonchalerar vi osäkerheten kring slutförvaring? Det finns ingen godtagbar lösning ännu. 

Bränslet köper vi bland annat från Ryssland. Är det en pålitlig leverantör?

Det finns en bristande respekt för ”kalla fakta” i media idag! Det är ett hot mot samhället och demokratin då medborgaren serveras lögner och halvsanningar att lägga till grund för sina val och beslut.

Vi lever i ett komplicerat samhällssystem och media har ett stort ansvar att förklara och tillrättalägga på ett sakligt och sanningsenligt sätt. 

Gunnar Öberg

Ordförande Västmanland Upplands Energiförening

Utveckling av framtidens mat från havet: Maritima klustret i Västsverige –

Sjunde december: Utveckling av framtidens mat från havet – musslor, alger och ostron:

Välkommen till en dag då vi låter oss inspireras kring trenderna som formar morgondagens konsumtion av mat skördad i havet. Om hur en bransch för alger vuxit sig stark i Maine, USA och vad ett litet företag mitt i sin tillväxtresa har lärt sig längs med vägen.

http://www.maritimaklustret.se/kalender/7-december-utveckling-av-framtidens-mat-fran-havet—musslor-alger-och-ostron

Kommer hybrid-bilar att dö ut som alternativ till elfordon!?

Det här är en intressant artikel. Tidigare har just Bloomberg inriktat sig på artiklar för att lägga mycket kritik på TESLA Motors och även just personen Elon Musk.

Efter första ingressen står det så här!
It’s becoming increasingly clear that plug-in hybrid vehicles, those green chimeras that have long promised to carry creaky, old car companies into an energy-efficient future, will never grow past their current position as an automotive also-ran. The battery-electric car now appears poised to turn these hybrids into a historical blip.

PHEW – Puh! En tankeställare: Hybrid-fordon är utmärkt alternativ till 100% el-fordon Men åker du utanför din normala city-pendlar-runda är det kört. På sin höjd kommer du max 5-6 mil på el. – I ”stöten”! 

Med andra ord så ser Bloomberg redan tendenser att Plug-in och Hybrid-fordon även de kan gå mot en ”parantes”!!??

https://www.bloomberg.com/news/articles … ime-to-die

Batteri-tillgången för hybrid-bilar är tyvärr lika ansträngd den,- som för alla andra tillverkare. Spännande utveckling!

Stor framgång för eCar Expo! VUEF deltog tre dagar!

Nu är det slut med all fossil förbränningsmotor-driven industri. När allmänheten förstår ”varför elbil”,  varför elbåt”, ”varför elmoped”, ”varför satsa på solceller”? Då är det på riktigt!

Verkligheten var igår, nu är omställning på riktigt!


Håll ett öga på Orust eBoats. En verkligt intressant uppstickare! 

zbee visar att de planerar full Automation i sina Pod’s som blivit väldigt framgångsrika i flera städer internationellt!