En miljard kr till forskning om hållbara städer – du kan vara med!

”Utlysningarna är öppna även för enskilda medborgare”.

Via KTH: ”960 miljoner kronor fördelade över tolv år kommer att läggas på programmet som leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle”.

https://www.kth.se/forskning/artiklar/narmare-en-miljard-kronor-till-forskning-om-hallbara-stader-1.752579

http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/naermare-en-miljard-kronor-till-forskning-om-haallbara-staeder-2143412

http://hallbartbyggande.com/960-miljoner-kronor-till-forskning-om-hallbara-stader/

Perovskit kan göra solenergi-paneler ännu effektivare.

Det kan vara lovande om Persovskit verkligen visar sig fungera?

Se nedan för mer information. Källa: www.sciencenews.org

Perovskite solar cells are at something of a crossroads. Lab studies have proved their potential: They are cheaper and easier to fabricate than time-tested silicon solar cells. Though perovskites are unlikely to completely replace silicon, the newer materials could piggyback onto existing silicon cells to create extra-effective cells. Perovskites could also harness solar energy in new applications where traditional silicon cells fall flat — as light-absorbing coatings on windows, for instance, or as solar panels that work on cloudy days or even absorb ambient sunlight indoors.

Whether perovskites can make that leap, though, depends on current research efforts to fix some drawbacks. Their tendency to degrade under heat and humidity, for example, is not a great characteristic for a product meant to spend hours in the sun. So scientists are trying to boost stability without killing efficiency.

“There are challenges, but I think we’re well on our way to getting this stuff stable enough,” says Henry Snaith, a physicist at the University of Oxford. Finding a niche for perovskites in an industry so dominated by silicon, however, requires thinking about solar energy in creative ways.

https://www.sciencenews.org/article/perovskites-power-solar-industry?mode=topic&context=60&tgt=nr

Utvärdering av rörlig solcellspark – Mälardalens Högskola

Kraftpojkarnas jätteanläggning för solel utmed E18 har utvärderats av Mälardalens högskola.

Det har gått tre år sedan Kraftpojkarna färdigställde Nordens största rörliga solcellspark utmed E18 mellan Enköping och Västerås.

Tanken med solcellsparken var att marknadsföra solel och testa tekniken med solföljare i större skala.

Länkar och källa: Omvärldsbevakning.byggtjänst.se

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/utvardering-av-solelproduktion-fran-sveriges-forsta-mw-solcellspark-1.42396

http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.84975!/Menu/general/column-content/attachment/Analys%20av%20elkvaliteten%20i%20Sveriges%20forsta%20MW%20solcellspark%20rev2.pdf

 

 

TerraE bygger gigantisk, tysk batterifabrik – lika stor som Gigafactory

Via RECHARGE: Det planeras rejält i många styrelserum och flera satsningar på batterifabriker i Europa är redan igång. Totalt sett kommer den globala kapaciteten för batteriproduktion mer än fördubblas till 2021, enligt tidigare rapporterat via  Bloomberg.

Finansieringen sker via de 17 företag som gått samman, och har även stöd på 5,2 miljoner euro från tyska regeringen. Totalt blir batterifabriken en satsning på närmare en miljard euro.

”RECHARGE: Inom en månad ska ledningen för konsortiet TerraE meddela var i Tyskland som deras nya, jättelika batterifabrik ska etableras. Det återstår fem kandidater att välja mellan och en eller ett par av dessa ligger faktiskt utanför Tyskland. Målet är att ta första spadtaget i slutet av 2019 och ha full kapacitet i fabriken till 2028 – vilket innebär en lika stor produktion som i Teslas Gigafactory”.

Pressrelease: TerraE Holding GmbH

Sibirien sjunker när permafrosten tinar

DN filmklipp
”Av alla världens regioner är den globala uppvärmningen som snabbast i arktiska områden. Havsisen på Norra ishavet och inlandsisen på Grönland har minskat kraftigt under de senaste åren. År 2010 skedde den största avsmältningen av inlandsis på Grönland på 30 år”. (DN).

Ett läsvärt reportage av DAGENS NYHETER och dess medarbetare

Anna-Lena Laurén är Dagens Nyheters korrespondent i Moskva. 2015 tilldelades hon Publicistklubbens pris Guldpennan. Hon har skrivit böcker om bland annat Ryssland, Kaukasien och Centralasien.

Lotta Härdelin är flerfaldigt prisbelönad fotograf som bevakat konflikthärdar, Olympiska spelen och nu senast valrörelsen i USA. 2015 fick hon andrapris i kategorin ”Vardagsliv utland” i tävlingen Årets bild och har tidigare belönats för såväl sport- som utlandsbilder.

Källa och direktlänk till reportaget

Google satsar stort med algoritmer för fusions-energi

Beräknings-algoritmen ”Optometrist algoritm”som Google Research tagit fram i samarbete med TRI ALPHA ENERGY minskar tiden det tar att beräkna de bästa sätten att producera plasma från månadsvis till bara några timmar. Dessutom reducerades energiförluster i systemet med upp till 50%.

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/25/google-enters-race-for-nuclear-fusion-technology

http://www.nature.com/articles/s41598-017-06645-7

”Risken för katastrofala olyckor liknande exempelvis Tjernobylolyckan är obefintlig eftersom mängden bränsle i reaktorn är väldigt liten jämfört med ett konventionellt kärnkraftverk. Man räknar med att ingen som befinner sig utanför en fusionsanläggning kan behöva bli utsatt för strålning utan strålningsskyddet behövs enbart för dem som arbetar på verket. D-T-reaktionen ger inte upphov till radioaktivt avfall men material i reaktorkonstruktionen kan bli radioaktivt. Med lämpligt val av konstruktionsmaterial blir det radioaktiva avfallet förhållandevis kortlivat (upp till cirka 100 år)”.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fusionsenergi