En miljard kr till forskning om hållbara städer – du kan vara med!

”Utlysningarna är öppna även för enskilda medborgare”.

Via KTH: ”960 miljoner kronor fördelade över tolv år kommer att läggas på programmet som leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle”.

https://www.kth.se/forskning/artiklar/narmare-en-miljard-kronor-till-forskning-om-hallbara-stader-1.752579

http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/naermare-en-miljard-kronor-till-forskning-om-haallbara-staeder-2143412

http://hallbartbyggande.com/960-miljoner-kronor-till-forskning-om-hallbara-stader/