Energimyndigheten fördelar ytterligare 200 miljoner till installation av solceller

– Det är ett fortsatt högt tryck på ansökningar och många får vänta länge på att få ett beviljat stöd. Nu har ytterligare medel skjutits till för 2018 som ska minska på trycket och ge länsstyrelserna förutsättningar att kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt och göra ansökningstiden i landet kortare, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/200-miljoner-till-installation-av-solceller/

http://www.energinyheter.se/20180306/19366/energimyndigheten-fordelar-200-miljoner-till-installation-av-solceller