Framtiden här 2025? VTOL-taxi kan revolutionera lokala kommunikationer

Kika på det här klippet från Transport Evolved där man får en kort beskrivning av Bell Nexus.

Nu börjar vi se resultaten av alla vertikala flygfarkoster (i somliga fall rent autonoma). Många har både forskat och experimenterat. Några företag hur nu modeller framme, allt från en-sits fordon till flygtaxi.

Blir det Ubers första flygande taxi?